Politică de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați serviciile noastre si produsele noastre, precum și site-ul nostru web.

Cum ne puteți contacta

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru www.lingua-franca.ro. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Principiile noastre

Lingua Franca și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

  • cand ne sunt transmise prin e-mail de catre dvs direct sau indirect de la departamentul HR pentru efectuarea testarilor de nivel si sunt pastrate pana la finalizarea cursurilor.
  • cand efectuati testul de plasare pe nivel online
  • cand evaluam competentele dobandite de dvs la cursurile Lingua Franca
  • cand ne cereti in mod expres emiterea unui certificat de absolvire

Lingua Franca Centre SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

  1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs sau angajatorul dvs.
  2. Emiterea facturilor catre clientii nostri
  3. Interesele comerciale legitime ale Lingua Franca Centre, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări.

Drepturile Dvs. din această informare

Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii. Consimțământul pe care îl acordați atunci când Lingua Franca nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul: Numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, comunicari si informatii legate de nivelul dvs lingvistic primate direct de la dvs sau departamentul HR.

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: 1 Pentru prestarea serviciilor noastre: prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și serviciilor dorite, inclusiv suporturile de curs 2 Pentru a vă factura dvs sau angajatorului dvs pentru utilizarea serviciilor si produselor noastre 3 Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre

Terțele părți cu care lucrăm

Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor catre noi.

Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar prestarii serviciilor noastre. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele Dvs. pe perioada existenței unui contract între Dvs.sau a angajatorului Dvs și Lingua Franca Centre.

Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului. Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru. Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. sigure, personale sau privind contul, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.

Drepturile dvs.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, trimitand un e-mail completand formularul nostru de contact online.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Lingua Franca în legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de asistența de pe site-ul nostru, www.lingua-franca.ro. Ca alternativă, ne puteți contacta nr tel 0040722745123.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Lingua Franca a datelor dvs. cu caracter personal.

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați nr de tel 0040722745123 sau trimiteți-ne un e-mail folosind formularul de contact de pe site-ul nostru www.lingua-franca.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să ne contactați telefonic (la 0040722745123 sau prin e-mail folosind formularul de contact de pe site-ul nostru www.lingua-franca.ro pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere

Lingua Franca Centre urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem..